Pedagogik

Att arbeta pedagogiskt har alltid varit viktigt för Skapet och sedan våren 2017 har vi börjat arbeta med projekt inom Skapande Skola. Vårt första uppdrag var på Kärralundsskolan i Göteborg där vi tillsammans med eleverna och deras svensklärare jobbade med sagor och normkritik för sjundeklassare. Skapets Mika Mörner och Ragnhild Lennblad handledde eleverna i deras iscensättningar av egenskrivna och klassiska sagor och gav workshops i rörelsegestaltning, tal och dramaturgi.

“Det som var bra med projektet var att…
… jobba på olika sätt!
… aldrig bli uttråkad!
… vi hade bra lärare!
… få släppa loss!
… jag fick vara kreativ!”


Med hjälp av Skapets breda erfarenheter inom både dans- och teaterpedagogik kan vi erbjuda skolor skräddarsydda upplägg anpassade för just den tänkta målgruppen. Genom att låta eleverna få prova olika uttryckssätt inom scenkonsten hoppas vi kunna tillvarata den mångfald och de olika intressena som finns i en skolklass.
Vi söker ständigt nya samarbeten och uppdrag och vill gärna hitta ett upplägg som passar dina önskemål! Hör av dig med dina tankar och förslag!