Produktioner

Träd fram!

Träd fram! en vandringsföreställning genom trädgården och tiden

I nästan 200 år har människor passerat. Stannat. De har arbetat och promenerat i parken som kallas Trädgårdsföreningen. Mitt bland grönskan och vattnet, glasspapper och rosor har de stått. Kaptenen som fick en idé. Trädgårdsarbetarna med jordiga förkläden. Spårvagnsföraren på lunchrast. Skolklassen på utflykt. Studenterna och turisterna och växtnördarna.

Skapet Scenkonst bjuder in alla från 6 år till ett lummigt äventyr genom parken. Tillsammans med publiken lockas de gömda berättelserna fram. Sagor och sanningar för oss vidare genom trädgården där allt kan hända. Där allt gror. Där träden har stått lika länge som parken funnits. Vad skulle vi få höra om de kunde tala?

Träd fram! producerades i samarbete med Göteborg & Co inför Barnens Kulturkalas 2018.

Till Rydal

Välkomna till en annorlunda museiupplevelse!

Till Rydal är en intensiv föreställning som rör sig genom museets permanenta utställning. Mellan raderna av maskiner hamnar vi mitt i debatten om fackets vara eller icke vara. I arbetarhemmet är det trångt med folk och... Ja, vad finns i väggarna egentligen? Rydalsandan är stark och arbetsmoralen hög men vad händer med dem som inte helt passar in? Och hur är det i Rydal idag? Kan en bo här?

2014 – 2015 utvecklade Skapet tillsammans med Rydals museum i Marks kommun en föreställning där spinneriet och textilindustrins betydelse för platsen rent historiskt var grunden för inspiration och framställning. I en önskan att finna nya vägar för skola, museum och scenkonst att mötas skapades Till Rydal, en unik föreställning för högstadie- och gymnasieelever där permantutställningen och maskinparken väcks till liv.

Föreställningen lyfter fram hur faktorer som klass, kön, ålder och ursprung varit avgörande för människors status och rättigheter. Genom Rydals historia belyser vi även textilarbetarnas situation idag. Genom en blandning av text, dans, fysisk teater och sång gestaltar Skapet historia och involverar samtidigt upplevelsen av livet hos dagens sjuhäradungdom.

Med sin tematik och platsspecifika bakgrund lämpar sig föreställningen väl som ett komplement till gymnasieskolans undervisning i historia och samhällskunskap. Föreställningen är också ett utmärkt exempel på hur vad som kan uppstå när olika scenkonstuttryck får blandas på en oväntat plats.

Föreställningen avslutas alltid med publiksamtal i små grupper. Vi tillhandahåller även en omtyckt lärarhandledning för de pedagoger som önskar.

Din hand har gjort allt detta

Din hand har gjort allt detta rör sig i minnesluckorna runt fyra historiska kvinnor och deras konstnärskap. Med blandade berättarformer som dans och fysisk teater tar vi med publiken på en resa in, ut och genom historien i en fartfylld, skarp och lätt euforisk scenupplevelse i kreativitetens tecken!

Din hand har gjort allt detta behandlar frågor om vem bestämmer vad som är bra konst och hur vi påverkas av vad som står i historieböckerna. Genom teater och dans låter ensemblen fyra historiska genier berätta om sin konst och sina liv. Tillsammans reflekterar de över hur det var då och förundras över att så få minns. Vad ska en egentligen behöva göra för att bli ihågkommen?

Tematiken lämpar sig för högstadiet och gymnasiet och kopplas med fördel till historieämnen och svenskundervisningen samt de estetiska ämnena. Vi erbjuder ett pedagogiskt publiksamtal efter föreställningen där vi tillsammans talar om vad vi sett och upplevt och reflekterar kring temat och scenkonstens möjligheter att lyfta detta.

Skolan har idag krav på sig att vara jämställd men många skolböcker presenterar fortfarande nästan uteslutande män. Genom Skapets föreställning och workshops får eleverna inte bara verktyg att ifrågasätta normer inom konst och historia utan får också möta kvinnor som i olika tider målat, komponerat, musicerat och skrivit sig till stor framgång.

Din hand har gjort allt detta är skapad för turné och gästspel och är i största mån flexibel i sin form.
Föreställningen spelas på scen, i blackbox eller liknande där det finns tillgång till ljud- och ljussättning.

Läs mer på Kulturterminen och Kulturkatalogen.

SKAPET I SKOLAN

Vill du att din skola ska få besök av Skapet? Du som arbetar i högstadie- och gymnasieskolan är varmt välkommen att höra av dig till oss för bokning av föreställningen Din hand har gjort allt detta, med eller utan tillhörande workshop eller samtal. Vi skräddarsyr elevernas upplevelse efter era önskemål och har ett koncept som passar för Skapande Skola. Läs även fliken Pedagogik om vår pedagogiska verksamhet.
Föreställningen Din hand har gjort allt detta är biljettsubventionerad i Göteborgs Stad samt godkänd för arrangörsstöd i hela Västra Götalandsregionen.

WORKSHOPS & SAMTAL

Vår ensemble är utbildad både konstnärligt och pedagogiskt och kan leda workshops eller längre samarbeten i mindre och större grupper. Vi håller också gärna samtal och diskussioner kring ämnet och kan hjälpa till med instudering kopplat till ämnen som samhällsvetenskap, svenska och ämnen med estetiska inriktningar. Läs mer om hur du bokar workshops på Kulturterminens hemsida.